пʼятниця, 31 березня 2017 р.

пакет документів для участі в конкурсідо Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки

Положення про конкурс на кращі бібліотеки області
для надання їм фінансової підтримки на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних технічних засобів

Загальні положення
Конкурс на кращі бібліотеки області для надання їм фінансової підтримки на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних технічних засобів (надалі – конкурс) проводиться з метою активізації роботи бібліотек області, виявлення та запровадження в практику нових творчих підходів та кращого досвіду з бібліотечного обслуговування, виявлення та стимулювання творчої ініціативи бібліотечних працівників області.
Конкурс проводиться серед публічних бібліотек Львівської області системи Міністерства культури України.
Організатором конкурсу є департамент з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації (надалі – департамент).
Співорганізаторами конкурсу є постійна комісія з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради (надалі – комісія).
Це положення визначає процедуру організації та проведення конкурсу.

Вимоги до конкурсної документації
До участі у конкурсі допускаються публічні бібліотеки області, що знаходяться в підпорядкуванні ЦБС, структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад області.
Конкурсні пропозиції подаються у друкованій або електронній формі. Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Для участі у конкурсі ЦБС (або структурні підрозділи з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, сільські, селищні ради, ради об’єднаних територіальних громад) подають конкурсну документацію, яка має бути складеною державною мовою і містити:
1.     Заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1.
2.     Аплікаційну форму про бібліотеку за формою згідно з додатком 2.
3.     Конкурсну пропозицію (перелік затребуваних технічних засобів), що очікує отримати учасник конкурсу за формою згідно з додатком 3.
4.     Резюме директора бібліотеки.
5.     Копії сертифікатів, свідоцтв, відзнак та інших нагород ( за наявності).
6.     Перспективний план роботи бібліотеки на наступні два роки.
7.     Інші матеріали на розсуд автора.
Усі документи мають бути пронумеровані, підписані керівником структури, що подає на конкурс та скріплені печаткою (у разі наявності).
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на керівника структури, що подає на конкурс.
Не допускаються до участі в конкурсі у разі, коли:
       документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію;
       у разі надходження офіційного листа про відмову від участі у конкурсі;
       установа перебуває у стадії припинення або приміщення бібліотеки у стані капітального ремонту;
       конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог.
У рамках конкурсу можуть бути підтримані конкурсні пропозиції, які передбачають забезпечення придбання сучасних технічних засобів для надання культурних послуг:
-       комп’ютерне обладнання;
-       обладнання для презентацій та переглядів, тощо.
Конкурсна пропозиція може включати, але не обмежуватися наведеним переліком.

Конкурсна комісія
         Для розгляду матеріалів, конкурсних пропозицій та визначення переможців конкурсу утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.
         Склад конкурсної комісії погоджується постійною комісією з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради, профільним заступником голови Львівської облдержадміністрації та профільним заступником голови Львівської обласної ради.
         Конкурсна комісія здійснює оцінювання поданих на конкурс матеріалів згідно з розробленою анкетою (додаток 4).
         Остаточне рішення про переможців конкурсу та розмір фінансової підтримки приймається шляхом відкритого голосування (половина + 1 голос присутніх членів комісії) та оформляється протоколом.
        
Фінансові умови
         Фінансовий ресурс на реалізацію конкурсу передбачений у напрямку Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2017-2020 роки «Поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів» та складає у 2017 році 500 тис грн, на наступні роки – у межах бюджетних призначень.
Перевага надаватиметься проектам, які матимуть співфінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів чи інших джерел не заборонених законодавством. Пріоритет − підтримка бібліотек у сільській місцевості.Терміни подання документів.
Адреса, за якою приймається конкурсна пропозиція
·          Оголошення про початок конкурсу – після оприлюднення даного рішення обласної ради.
·          Прийом документів на конкурс – з 1 березня до 31 березня поточного року (у 2017 році – з 15 березня до 15 квітня  включно).
·          Реалізація проектів переможців конкурсу – квітень – листопад поточного року.
Документи щодо участі у конкурсі приймаються щоденно з 09.00 до 18.00, крім суботи, неділі та святкових днів за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 14, к. 24, департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації або можуть бути надіслані на електрону пошту Департаменту uklviv@ukr.net з поміткою «На конкурс на кращі бібліотеки області та закупівлі для них комп’ютерів чи іншого технічного обладнання».
Телефон для довідок: (032) 261-29-89, 261-26-48.
Інформація про конкурс та форми документів розміщується на сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради, сторінці департаменту; надсилається районним державним адміністраціям, містам обласного значення, структурним підрозділам з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення та ЗМІ.
Форми документів: заява на участь у конкурсі, аплікаційна форма, конкурсна пропозиція розміщуються на сторінці департаменту та сайті обласної державної адміністрації та можуть бути надані особисто.
Реєстрація подання заявок на участь у конкурсі ведеться в окремому журналі.
Використання та обробка персональних даних здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».
Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу оприлюднюється на сторінці департаменту з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, сайтах обласної державної адміністрації та обласної ради, ЗМІ.

Директор департаменту
з питань культури, національностей
та релігій облдержадміністрації                               Христина БЕРЕГОВСЬКА


Додаток  1
до Положення про конкурс
на кращі бібліотеки області

Зразок заяви
про участь у конкурсі на кращі бібліотеки області та закупівля для них компютерів та іншого технічного обладнання
Я, ________________________________________________________________
(ПІБ керівника)
____________________________________________________________________
(повна назва ЦБС, структурного підрозділу з питань культури райдержадміністрації, міста обласного значення, сільської, селищної ради, ради об’єднаної територіальної громади)
подаю для участі у конкурсі, що проводить департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації матеріали та конкурсну пропозицію бібліотеки  ______________________________________
____________________________________________________________________
 (повна назва бібліотеки, поштова адреса, яка представляється на конкурс)
До заяви додаються:
1.     Аплікаційна форма про бібліотеку за встановленою формою.
2.     Конкурсна пропозиція (перелік затребуваних технічних засобів), що очікує отримати учасник конкурсу за встановленою формою.
3.     Резюме директора бібліотеки.
4.     Копії сертифікатів, свідоцтв, відзнак та інших нагород (за наявності).
5.     Перспективний план роботи бібліотеки на наступні два роки.
6.     Інші матеріали на розсуд автора.
Підтверджую, що подані матеріали містять достовірну інформацію.
Цим гарантую, що кошти, отримані в якості фінансової підтримки за рахунок обласного бюджету, будуть використані виключно у відповідності до конкурсної пропозиції.
Із умовами конкурсу ознайомлений та згодний.

Керівник                                        (підпис)                                     (ПІБ)
М.П.              Дата__________

тел. роб.: _________________________
тел. моб.:_________________________
e-mail: ____________________________
Заповнює організатор конкурсу:

Заяву отримав
______________________  (підпис)                                (ПІБ)

Реєстраційний номер у журналі           ________ від ____________ 2017 року


Додаток 2
до Положення про конкурс
на кращі бібліотеки області

Аплікаційна форма про бібліотеку
(вказуються дані за останні 2 роки)

Назва бібліотеки


Адреса


ПІП керівника

Конт. тел.

Кількість штатних одиниць

Характеристики будівлі
- окрема, пристосована, тощо
- площа
Короткий опис

Наявність опалення


Наявність мультимедійного обладнання (вказати)

Наявність комп’ютерів  (вказати)

Наявність сайту, сторінки в соцмережах (вказати)

Кількість читачів у рік


Кількість бібліотечного фонду


Поповнення бібліотечних фондів у рік (вказати одиниць і шлях надходження)


Проведення тематичних заходів (для дітей, молоді…)


Впровадження нових форм і методів роботи

Освоєння інформаційних технологій, створення електронних баз даних, інноваційні форми обслуговування користувачів

Залучення до культурного дозвілля місцевих жителів шляхом запрошення письменників, видавництва, тощо (наведіть приклади)

Результативна взаємодія з іншими інституціями та установами населеного пункту (народний дім, школа, церква, органи місцевого самоврядування, тощо)

Співпраця з громадськими організаціями, фондами, тощо (вказати назви та приклади)

Залучення позабюджетних коштів, отримання грантів

Участь у програмах різного рівня:
- Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
- Державний фонд регіонального розвитку
- Програма кап.будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету
- Обласний конкурс мікропроектів

Інформація про співфінансування поданого проекту (у разі наявності)

Публікації у ЗМІ про роботу бібліотеки за останній рік

Присутність у соц-мережі (назва)

Додаток  3
до Положення про конкурс
на кращі бібліотеки області

Конкурсна пропозиція
(перелік затребуваних технічних засобів),
що очікує отримати учасник конкурсу

п/п
Назва
Кількість шт.

Ціна за шт. без ПДВ грн.

Разом ціна без ПДВ грн.
1.
Ком’ютерне обладнання:
-         cистемний блок;
-         монітор;
-         ноутбук
-         інше (акустична система, клавіатура, мишка, веб камера)

-
-
-
-
2.
Обладнання для презентацій та переглядів:
-         проектор;
-         екран.


-
-


3.
Інше
Разом
ПДВ
ВсьогоЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

3
СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ОБЛАСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА  ПРОГРАМА

5
МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

9
ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

11
ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ

13
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

17
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

18
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

21
Додаток 1. Паспорт
22
Додаток 8. Положення про конкурс на кращі бібліотеки області для надання їм фінансової підтримки на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних технічних засобів

72КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ЛЬВІВЩИНИ НА 2017 – 2020 роки

1.     ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Комплексна програма розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки (далі – Програма) враховує Стратегію розвитку Львівської області на період до 2020 року, підготовлена відповідно до Конституції України, законів України «Про культуру» від 14.12.2010 2778-VI, «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997  280/97-ВР, постанови Кабінету Міністрів України «Про нормативи забезпечення населення клубними закладами» від 12.11.1998 1775, наказу Міністерства культури України «Про затвердження Державного стандарту надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності» від 15.10.2013 98.
Ця Програма складається з дев’яти компонентів:
-                Популяризація української мови і культури, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном.   
-         Підтримка народних домів області;
-         Поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів;
-         Підтримка музеїв області;
-         Підтримка мистецьких шкіл області;
-         Підтримка театрів;
-         Підтримка мистецьких ініціатив;
-         Відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв загальнодержавного та регіонального рівня, вшанування особистостей;
-         Підтримка видатних творчих особистостей.
Напрям популяризації української мови і української культури, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном розроблено відповідно до статей 10, 11, 54 Конституції України, статей 1, 8 Декларації «Про державний суверенітет України», Законів України «Про засади державної мовної політики», «Про місцеві державні адміністрації (стаття 2, пункт 9 статті 16) та «Про місцеве самоврядування в Україні» (пункт 16 частини першої статті 43), що передбачають забезпечення національно-культурного відродження українського народу, його історичної свідомості та традицій, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.
Напрям підтримки народних домів напрацьовано за результатами обговорення напрямів їх розвитку серед широкого кола фахівців галузі, керівників та працівників закладів культури, представників громадських організацій, потенційних одержувачів послуг. Це дало змогу виробити спільні позиції, розробити перспективний план заходів для впровадження у галузі культури Львівщини.
Важливим культурним, науковим, освітнім та інформаційним надбанням країни є бібліотечні фонди, спрямовані на задоволення читацького попиту,  реалізацію прав громадян на доступ до інформації.
Напрям поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів розроблено з урахуванням статей 4 і 20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», законів України «Про культуру», «Про інформацію», «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України», інших підзаконних актів, які визначають діяльність бібліотек України.
Культурна спадщина є найпотужнішою складовою формування української ідентичності поруч із мовою, територією, економічним життям, що може стати чинником національної консолідації, посприяти суспільному розвиткові. У цьому контексті особливу роль покликані відіграти музеї шляхом здійснення своєї соціальної функції.
         Музеї в сучасному суспільстві розглядаються як невід’ємна складова його соціокультурного простору. Розвиток музейної галузі всебічно сприяє духовному вдосконаленню суспільства, утвердженню його гуманістичних цінностей, інтеграції національної спадщини в культуру світового співтовариства. Музей, як специфічний, багатофункціональний соціокультурний механізм, спрямований на збереження історико-культурної спадщини, дослідження музейних пам’яток, разом з тим проводить значну науково-просвітницьку діяльність, здійснює експозиційну роботу.
Напрям підтримка музеїв Львівської області підготовлено відповідно до Конституції України, Законів України: «Про музеї та музейну справу», «Про культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні».
Цей напрям розроблений в результаті обговорення серед широкого кола фахівців музейної галузі, науковців, представників громадських організацій, потенційних одержувачів послуг.
Напрям підтримки мистецьких шкіл Львівської області зорієнтований на вирішення проблем забезпечення сучасного навчального процесу з метою всебічної підтримки розвитку кожної талановитої особистості; підготовлений відповідно до законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний заклад освіти.
Заходи цього напряму розроблені завдяки обговоренню серед широкого кола фахівців галузі мистецької освіти, експертів.
Напрям підтримка театрів області підготовлений відповідно до законів України «Про культуру» та «Про театри і театральну справу».
Напрям зорієнтований на створення можливостей для здійснення театрами нових театральних постановок для зацікавлення сучасного глядача. Також виокремлено важливу театральну подію 2017 року – відзначення 100-річчя з дня заснування Національного академічного українського драматичного театру ім.М.Заньковецької. Для відзначення ювілею театру необхідно  окрім проведення мистецьких заходів та створення нових постановок, покращення матеріально-технічної бази. Напрям підтримки театрів передбачає надання фінансової підтримки для створення нових постановок театрів комунальної власності
м. Львова та області, закупівлю крісел для глядацької зали Національного театру ім. М.Заньковецької.
Напрям підтримки мистецьких ініціатив розроблений з метою створення та підтримки нових, цікавих сучасних мистецьких проектів установ, закладів культури та громадських організацій, що діють у напрямку культури на території області. Такі конкурси забезпечать розширення надання фінансового ресурсу для різних суб’єктів культури.
Напрям відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв загальнодержавного та регіонального рівня, вшанування особистостей  зорієнтований на реалізацію на належному рівні культурно-мистецьких проектів, приурочених вищезазначеним подіям.
Напрям підтримки видатних творчих особистостей створений для заохочення та пошанування митців, які працюють на території області та досягли визнання за свої творчі роботи.

2.      СУЧАСНИЙ СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ ОБЛАСТІ: ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА  ПРОГРАМА

У 2016 році реалізовано заходи Програми з популяризації української мови та культури, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном.
У рамках Програми здійснено постановки двох вистав Львівського академічного обласного музично-драматичного театру ім. Ю. Дрогобича, проведено орієнтовно 70 концертних програм для мешканців сільської місцевості, організовано проведення ряду патріотичних програм та фестивалів, проведено виставки й кінопокази, здійснено презентацію мистецтва Львівщини за кордоном та ін.
Заходи Програми передбачають передусім підтримку й розвиток існуючих ініціатив, які спрямовані на відродження і популяризацію української культури через найширший спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів.
Ключовою ознакою Програми є те, що значна частина заходів передбачає можливість залучення до їх реалізації державних, комунальних та громадських установ і організацій, освітніх закладів, мистецьких колективів, інститутів громадянського суспільства.
Реалізація заходів Програми сприяє створенню відповідного національно-культурного та мовно-інформаційного простору з метою забезпечення мовних прав мешканців області, популяризації української мови, культури та історичної свідомості.
У Львівській області станом на 2016 рік функціонує 1376 народних домів, у сільській місцевості – 1287. Усього глядацьких місць у народних домах є 242 517. При народних домах діють 420 колективів, які мають звання «народний» і «зразковий».
У переважній більшості народних домів, особливо в сільській місцевості, простежуються несучасні форми та методи роботи. Застаріла матеріально-технічна база: глядацькі крісла та одяг сцени не оновлювалися багато років, старі сценічні костюми, відсутність або мала кількість сценічного освітлення. У більшості випадків персонал народних домів не бере участі в грантових проектах.
У 2016 році внаслідок реалізації Програми підтримки народних домів вдалось закупити технічного обладнання для 80 народних домів (20 районів, 5 ОТГ) на загальну суму 1 млн. 900 тис. грн, пошити (оновити) сценічний одяг для 26 колективів художньої самодіяльності (18 районів та 2 ОТГ) на загальну суму 600 тис. грн.
Також через надані субвенції районам на гастрольну діяльність у межах області вдалось досягнути позитивної тенденції виїздів з виступами по народних домах аматорських колективів. А саме –  наданому трансферту в розмірі 500 тис. грн. на 20 районів області з розрахунку – 25 тис. грн. на один район. Завдяки наданій субвенції районним бюджетам забезпечено 712 виїздів у 695 народних домах області.
Стратегічно важливим для галузі культури та забезпечення культурного обслуговування мистецьких колективів з виїздами по районах стало придбання автобуса на 32 місця марки ЗАЗ Ф10L50, (завод-виробник - ПАТ «Запорізький автомобілебудівний завод»).
Активізації роботи народних домів та художньої самодіяльності сприяло проведення у 2016 році презентації мистецького потенціалу кожного району в місті Львові на провідних сценах та заключним гала-концертом у Львівській опері.
Результатом виконання зазначеної Програми стало запровадження та активна промоція нових форм і методів організації дозвілля.
Департамент забезпечив проведення 46 майстер-класів у 14 районах області (орігамі, квілінг, лялька-мотанка, аплікація, вироби з фетру, декупаж, виготовлення прикрас) тощо. Здійснено 103 кінопокази (з них 57 за рахунок позабюджетних коштів) з демонстрацією фільмів для дорослих: «Поводир», «Незламна», «Тіні забутих предків», «Птах з білою ознакою», «Пропала грамота», «Вавилон ХХ», «Хайтарма», «Владика Андрей», «Страсті Христові», «Той, хто пройшов крізь вогонь» та мультфільмів для дітей. Здійснено 9 показів вистав та проведено 16 зустрічей з відомими діячами культури.
Однак реалізація зазначеної Програми лише частково вирішила ряд проблемних питань. Тому стратегічно важливо продовження позитивного досвіду її використання.
Станом на 1 січня 2016 року бібліотечний фонд нараховував                                11 млн 629 тис. 86 примірників видань,  що  на 179,69 тис. примірників менше, ніж у 2015 році. Причина в тому, що вилучення неактуальних, надмірно дублетних, зношених документів у 2015 році становило 248,9 тис. примірників, що у 2,1 рази перевищує надходження нових видань (119,58 тис. примірників). Така тенденція протягом останніх років є постійною, адже фінансування хоч і збільшується, однак воно недостатнє  при зростанні цін на друковану продукцію. На кінець 2015  року із загальної кількості бібліотечного фонду видання українською мовою становили 7 млн 239 тис. 97 примірників (62,25 % –  на 0,2 % більше від минулого року), російською – 4 млн  224 тис. 47 примірників (36,3 %    на 0,3 % менше), польською – 59,8 тис. примірників (0,5 %), іноземними – 105,6 тис. примірників або 0,9 відсотка.
У той же час видача документів державною мовою зросла з 84,4 % до 85,4 % і становила на початок року 15 млн 366 тис. 58 примірників. Цей факт викликає особливий інтерес, адже надходження документів до публічних бібліотек області загалом недостатнє, однак це є результатом надання сучасних бібліотечних послуг, активізація роботи щодо розкриття фондів, вдалого проведення цікавих соціокультурних заходів, індивідуальної роботи з користувачами та ін.
Загальна кількість користувачів публічних бібліотек області у порівнянні з 2015 роком збільшилася  на 4,7 тис. осіб і становила станом на 1 січня  2016 р. 961,1 тис. осіб, відповідно – на 5,5 тис. осіб. Збільшилася і кількість зареєстрованих користувачів згідно з єдиною реєстраційною картотекою – до 854,7 тис. осіб. Кількість звернень на веб-сайти бібліотек становила 284,5 тис.
Забезпеченість користувачів документами на одного зареєстрованого користувача складала в середньому 13,61 пр. (у 2015 році – 13,91 пр.).         
Середня читаність у минулому звітному році становила 21,1 пр. (у 2015 році – 21,4 пр.). Показник обертаності  фонду документів збільшився на 0,1 і становив 1,6.
Водночас діє обласна Програма поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів, на реалізацію якої з обласного бюджету було виділено 900 тис. грн. На поповнення бібліотечного фонду було скеровано 600 тис. грн та на забезпечення бібліотек комп’ютерним та сучасним технічним обладнанням – 300 тис. грн. Станом на кінець листопада в рамках Програми придбали 6419 пр. /1812 назви/ книг та 149 назв періодичних видань на суму  427 744,34 грн в т. ч. для ЦБС - 3068 пр. (192 назви) на суму 145744,53 грн та для української діаспори за кордоном – 26 пр. (6 назв) на суму 2540 грн. Завдяки реалізації другої частини Програми – комп’ютеризації бібліотек в області було комп’ютеризовано 22 бібліотеки у 20 районах області. Обласна Програма поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів співфінансувалась з місцевих бюджетів на поповнення бібліотечних фондів (1 млн 200 тис.)  На сьогодні також діє державна Програма підтримки української книги, завдяки якій бібліотеки отримують безкоштовно книги.
Однак, це лише частково вирішує проблему розвитку бібліотеки – як сучасного культурно-освітнього та інформаційного центру.
Львівщина посідає друге місце після м. Києва за кількістю музеїв. У фондах державних музеїв Львівщини зосереджено понад 10% збережень від усього Музейного фонду України (бл. 952 тис. музейних предметів).
Музейна галузь Львівської області є однією з найбільш важливих та пріоритетних галузей регіону, завдання якої – збереження та популяризація безцінних пам’яток культури, мистецтва, історії.
 У Львівській області станом на січень 2016 року діє 210 музеїв (основних, філій та відділів, громадських).
 19 основних музеїв та понад 40 філій, з них (2 – підпорядковані Міністерству культури України, 8 – обласного підпорядкування, 2 – підпорядковані Львівській міській раді,  2 – підпорядковані НАН України, інші – районного та міського підпорядкування).
Більшість музеїв розташовано в приміщеннях, що є видатними пам’ятками архітектури 16 - 19 ст. загальною площею 124 тис. кв. м.
Крім цього, на Львівщині діє мережа громадських музеїв. Станом на січень 2016 року зареєстровано та діє 151 музей з них: 63 – функціонують у містах,         88 – функціонують у селах, 9 – закрито  на капітальний ремонт або реконструкцію, 24 – мають звання «народний».
За 11 місяців 2016 року в музеях області було відкрито 320 нових виставок.
Одним із критеріїв успішної діяльності музею є створення нових, сучасних музейних проектів (виставок, серій тематичних майстер-класів, лекторіїв) та модернізація  матеріально-технічної бази. На жаль, сьогодні реалізація сучасних музейних проектів для більшості музеїв ­– дуже затратна річ, а більшість цікавих креативних ідей проектів, так і залишаються ідеями. Для створення нових інтерактивних проектів необхідно сучасне матеріально-технічне забезпечення у  музеї. В більшості музеїв існує брак необхідної кількості техніки, або вона взагалі відсутня, що створює перешкоди у сучасному розвитку музею. Реалізація музейних проектів створить сприятливі умови для залучення більшої кількості відвідувачів, а музею дасть можливість стати сучасним культурними майданчиком для розвитку, спілкування та відпочинку.
У Львівській області станом на 2016 рік функціонує 76 мистецьких шкіл: 44-музичних, 26-шкіл мистецтв, 3-художні, 2-хорового співу,1-хореографічна, з них у сільській місцевості – 7. Усього у школах навчається – 23107 дітей, з них 5827 дітей пільгових категорій, навчальний процес забезпечує – 2749 викладачів.
Крім індивідуальних занять на музичних інструментах (фортепіано, струнно-смичкові, народні, духові, ударні інструменти) учні шкіл беруть участь у різноманітних дитячих творчих колективах: хори, духові, симфонічні, камерні оркестри; оркестри народних інструментів, ансамблі бандуристів, скрипалів, акордеоністів-баяністів, та інших ансамблях малих форм.
     Фінансування на 2016 рік для забезпечення діяльності початкових мистецьких навчальних закладів складає всього по області: 182 млн 322,2 тис. грн,
у т.ч.  бюджетне фінансування
- 168 млн 309, 1 тис. грн, батьківська плата -
10 млн 056, 7 тис. грн, що складає 5,5 відсотків від загальної суми. Разом з цим, і ці кошти скеровуються не на покращення матеріально-технічної бази та розвиток школи, а в основному покриває обов’язкові видатки.
Сучасний стан забезпечення мистецьких шкіл Львівщини інструментами, технічними засобами для активізації та модернізації навчально-виховного процесу, якісною літературою, не задовольняє вимог щодо рівня надання якісних культурних та освітніх послуг і потребує додаткового фінансування.
У переважній більшості мистецьких шкіл, особливо у сільській місцевості, на балансі застаріла матеріально-технічна база: музичні інструменти та звукопідсилювальна техніка не оновлювалися багато років, старі сценічні костюми, відсутність або мала кількість оргтехніки.
Разом з цим, система культурно-мистецької освіти має добрі системні результати. Учні мистецьких шкіл постійно виборюють на престижних міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках нагороди, засвідчуючи високий рівень і значний потенціал українського мистецтва. У школі закладається фундамент до занять музичною творчістю, здійснюється навчання дітей різним видам мистецтва, ведеться планомірна робота по збереженню духовних цінностей українського народу, кращих культурних традицій, притаманних нашому регіону, проводиться підготовка обдарованих дітей до вибору професії в галузі культури та мистецтва.
На сьогоднішній день Львівщина володіє потужним потенціалом у цій галузі, який створювався протягом багатьох десятиріч. Ефективність системи мистецької освіти області підтверджується численними іменами наших земляків – музикантів, артистів, художників – відомих в Україні та поза її межами.
У Львівській області діє 9 театрів. У 2016 році театрами Львівщини зіграно 2 643 вистави, з яких 514 вистав на виїзді. Вистави відвідали 406,7 тисяч глядачів. Театри здійснили 38 нових постановок. Однак потребує оновлення матеріально-технічна база театральних приміщень. Зокрема, приміщення Національного академічного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької, який у 2017 році святкує 100-літній ювілей.

3.     МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Забезпечення доступу до культури через традиційні та нові форми культурної діяльності; забезпечення державної підтримки культурного розмаїття регіону; доступ до національного і світового культурного надбання, участь у культурному житті жителів малих міст і сіл. Забезпечення підтримки національного культурного продукту і провідної ролі митців та менеджерів культури у створенні, поширенні та збереженні національного культурного продукту; формування попиту і споживача сучасного культурного продукту і культурних послуг; вдосконалення культурної освіти; формування цілісного інформаційно-культурного простору; підтримка інновацій, нових знань, креативних проектів.
Основні завдання програми:
Метою розвитку та популяризації української мови і культури історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном:
·          створення якісного україномовного продукту для популяризації української мови, культури та історичної свідомості громадян.
·           промоція української культури в усіх її проявах,
·          формування цілісного національного інформаційно-культурного простору,
·          популяризація української мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший спектр культурних та інформаційних заходів.
Підтримка народних домів області шляхом допомоги в активізації їх роботи та проведення заходів:
·        продовження позитивної практики підтримки та розвитку народних домів області, урізноманітнення дозвілля, забезпечення закладів культури сучасними технічними засобами;
·        сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, концертів самодіяльних колективів, конкурсів художньої самодіяльності;
·        створення належних умов для налагодження та урізноманітнення культурного обслуговування населення в сільській місцевості;
·        підтримки кращих народних домів для забезпечення їх глядацькими кріслами, оновлення одягу сцени та сценічного освітлення, придбання розбірної сцени (буде передана на баланс КЗ ЛОР «Львівський державний обласний центр народної творчості і культурно-освітньої роботи»);
·        сприяння активізації гастрольних поїздок творчих колективів області;
·        проведення навчань з керівниками та працівниками народних домів з метою підвищення їх професійного рівня ;
·        продовження підтримки кращих аматорських колективів щодо пошиття (оновлення) їхнього сценічного одягу;
·          збереження і розвитку існуючої мережі закладів культури.
Поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів:
·        визначення стратегії розв’язання проблем оновлення бібліотечних фондів обласних бібліотек і частково - міських, районних, сільських бібліотек-філій ЦБС області;
·        поповнення сучасними україномовними виданнями бібліотек української діаспори за кордоном.
·        підтримка проведення інтерактивних заходів, промоції книг (ознайомлення читачів районних та сільських бібліотек з новинками сучасної літератури, організація зустрічей з письменниками), обласних конкурсів, тематичних навчань та тренінгів для бібліотечних працівників області.
·        часткового розв’язання проблеми комп’ютеризації бібліотек та технічного забезпечення (комп’ютери, проектори, тощо).
Підтримка музеїв області шляхом надання фінансової допомоги у реалізації нових, сучасних музейних проектів та оновлення матеріально-технічної бази:
·                           сприяння у впроваджені сучасних  методів роботи у музеях;
·        сприяння у створенні нових, сучасних інтерактивних музейних проектів (тематичні виставки,  екскурсії, музейна педагогіка, воркшопи, майстер-класи) ;
·        підтримки кращих музеїв для забезпечення їх сучасними технічними засобами (комп’ютери, проектори, тощо);
·                            підтримки розвитку та діяльності громадських музеїв;
·        створення сприятливих умов та майданчиків для розвитку співробітництва, спілкування;
·        стимулювання та заохочення населення відвідувати музеї;
·        збереження і розвиток існуючої мережі музеїв.
Підтримка мистецьких шкіл шляхом створення умов для розвитку і підтримки обдарованих дітей, які навчаються у початкових мистецьких навчальних закладах області:
·      забезпеченню проведення якісного навчального процесу;
·      вирішення питання оновлення музичного інструментарію;
·      комп’ютеризації мистецьких шкіл, придбання інтерактивних дошок;
·      забезпечення засобами та матеріалами для художніх відділів мистецьких шкіл;
·      забезпечення сучасною нотною та спеціалізованою літературою;
·      збереження і розвитку існуючої мережі мистецьких шкіл.
Підтримка театрів шляхом створення нових театральних постановок та покращення матеріально-технічної бази, зокрема, придбання глядацьких крісел для Національного академічного українського драматичного театру ім. М.Заньковецької.
Підтримка мистецьких ініціатив шляхом проведення низки конкурсів для реалізації цікавих актуальних мистецьких проектів:
·                     громадських організацій Львівщини;
·                     творчих спілок Львівщини;
·                     національних товариств Львівщини;
·                     ініціатив установ, організацій, закладів культури Львівщини.
Відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв загальнодержавного та регіонального рівня, вшанування особистостей шляхом реалізації культурно-мистецьких проектів, відзначення на належному професійному та мистецькому рівні ювілейних та пам’ятних дат.
Підтримка видатних творчих особистостей шляхом відзначення діячів культури області у різних напрямах культури та мистецтва.

4. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

         Заходи з популяризації української мови і культури, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном передбачають:
·    підтримку театральних постановок за творами українських драматургів;
·    популяризацію українського мистецького продукту шляхом підтримки гастрольних поїздок;
·    дослідження та популяризацію маловідомих сторінок історії України;
·    розвиток і збагачення української кіношколи шляхом проведення конкурсу кінопроектів;
·    популяризацію та підтримку культурно-мистецького доробку Львівщини в інших областях України;
·    проведення культурно-мистецького таборування для населення сільської місцевості:
·    підтримку фестивального руху і мистецько-патріотичних заходів;
презентація потенціалу Львівщини на етнічних землях України (Польща, Словаччина, Угорщина).
Заходи підтримки народних домів області передбачають:
·        проведення кінопоказів, концертів, майстер-класів, зустрічей з відомими людьми, діячами культури і мистецтва тощо в народних домах області;
·        організація гастролей колективів художньої самодіяльності на території області;
·        проведення конкурсу на кращі народні доми області та забезпечення їх глядацькими кріслами, одягом для сцени та сценічним освітленням, розбірною сценою;
·        проведення конкурсу серед колективів художньої самодіяльності для надання їм фінансової підтримки на пошиття сценічних костюмів.
·        проведення семінарів, навчань, майстер-класів для працівників народних домів
Заходи поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів області передбачають:
·        забезпечення бібліотек області мінімумом наукових, науково-популярних видань, кращих зразків класичної та сучасної української і світової літератури. Передбачається, що це буде вибірковий, ретельно сформований перелік як вітчизняної, так і зарубіжної друкованої продукції та електронних видань, відповідно до статусу бібліотек, їх пріоритетних завдань та складу їх користувачів;
·        придбання творів історичної тематики, мемуарної літератури, літератури релігійного та духовного характеру, поезії, фантастики, пригодницької літератури, а також книг, які популяризують діячів української культури, науки, спорту тощо;
·        придбання видань історико-краєзнавчого характеру, творів галицьких авторів, лауреатів Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка та інших премій;
·        придбання електронних видань та мультимедійних продуктів;
·        придбання кращих зразків дитячої літератури, які мають вплив на виховання, духовний та інтелектуальний розвиток дітей, науково-популярних творів пізнавального змісту, книг сучасних українських авторів – лауреатів премій у галузі дитячої літератури та переможців книжкових рейтингів;
·        промоція книг (ознайомлення читачів районних та сільських бібліотек з новинками сучасної літератури, організація зустрічей з письменниками);
·        забезпечення бібліотек області необхідним мінімумом періодичних видань, суспільно-політичної, науково-популярної, літературно-художньої тематики, які б змогли оперативно задовольняти інформаційні потреби читачів;
·        проведення конкурсу на кращі бібліотеки області для надання їм фінансової підтримки на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних технічних засобів.
·        проведення інтерактивних заходів, навчання, тренінги
Заходи підтримки музеїв області передбачають:
·        проведення  конкурсу на найкращі музейні проекти серед державних, комунальних, громадських музеїв;
·        проведення конкурсу на кращі музеї в області та забезпечення їх сучасними технічними засобами.
Заходи підтримки мистецьких шкіл області передбачають:
·          закупівлю музичних інструментів;
·          комп’ютеризацію мистецьких шкіл та забезпечення їх сучасними технічними засобами;
·          придбання засобів та матеріалів для художніх відділів мистецьких шкіл;
·          закупівлю нотної та спеціалізованої літератури;
Заходи з підтримка театрів передбачають:
·          надання фінансової підтримки для створення нових театральних постановок;
·          придбання глядацьких крісел для Національного академічного українського драматичного театру ім. М. Заньковецької.
Заходи з підтримки мистецьких ініціатив передбачають проведення конкурсів для реалізації цікавих актуальних мистецьких проектів:
·                             громадських організацій Львівщини;
·                             творчих спілок Львівщини;
·                             національних товариств Львівщини;
·                             ініціатив установ, організацій, закладів культури Львівщини.
Заходи з відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв загальнодержавного та регіонального рівня, вшанування особистостей передбачають реалізацію культурно-мистецьких проектів, відзначення в області на належному професійному та мистецькому рівні ювілейних та пам’ятних дат.
Заходи з підтримки видатних творчих особистостей передбачають відзначення діячів культури області у різних напрямах культури та мистецтва:
·     вручення Обласної премії у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури;
·     вручення Обласної літературної премії ім. К. Мандрик-Куйбіди.

5. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСІВ

5.1.  Конкурс  для презентації потенціалу Львівщини в країнах проживання української діаспори (Польща, Словаччина, Угорщина), транскордонна співпраця проводиться серед закладів культури місцевого рівня (музеї, народні доми, заповідники, театри, філармонії, концертні організації, мистецькі колективи, культурно-просвітницькі центри, початкові спеціалізовані мистецьких навчальних закладів, мистецьких студії, структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій та міст обласного значення, а також громадські організації, що діють в галузі культури:
- визначається положенням Додаток 5.
5.2. Конкурс на кращі народні доми області та забезпечення їх глядацькими кріслами, одягом для сцени, сценічним освітленням, розбірною сценою:
- визначається положенням Додаток 6.
- до участі у конкурсі допускаються народні доми, що знаходяться у підпорядкуванні структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад області.
     Основні критерії положення для конкурсного відбору переможців серед народних домів для забезпечення їх глядацькими кріслами, одягом для сцени, сценічним освітленням:
·     співфінансування з місцевого (районного) бюджету для народних домів;
·     стан наявної матеріально-технічної бази та опалення;
·     кількість проведених мистецьких заходів;
·     створення при народних домах нових колективів, гуртків;
·     чисельність відвідувачів  закладу культури за останній рік;
·     співпраця та комунікація з бібліотекою, школою, церквою, громадськими організаціями; проведення з ними спільних заходів;
·     пріоритетність підтримки народних домів у населених пунктах, у яких народилися або проживали видатні особистості;
·     залучення коштів, у тім числі позабюджетних;
·     виїзди та виступи аматорських колективів, які діють при народних домах за останній рік;
·     мотиваційний лист керівника Народного дому щодо діяльності закладу;
·     очікуваний результат від застосування отриманого технічного обладнання;
·     історії участі у програмах МТД, інших програм.
5.3. Конкурс серед колективів художньої самодіяльності для надання їм фінансової підтримки на пошиття сценічних костюмів:
- визначається положенням Додаток 7.
- до участі у конкурсі допускаються колективи художньої самодіяльності народних домів, що знаходяться у підпорядкуванні структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад області.
     Основні критерії положення для конкурсного відбору переможців серед колективів художньої самодіяльності народних домів для надання їм фінансової підтримки на пошиття сценічних костюмів:
·     співфінансування з місцевого (районного) бюджету для колективів художньої самодіяльності;
·     кількість проведених мистецьких заходів даним колективом за останній рік;
·     співпраця та комунікація з бібліотекою, школою, церквою, громадськими організаціями, проведення з ними спільних заходів;
·     залучення коштів, у тім числі позабюджетних;
·     виїзди та виступи колективів художньої самодіяльності, які діють при народних домах за останній рік;
·     мотиваційний лист керівника колективу художньої самодіяльності щодо діяльності колективу;
·     очікуваний результат від пошиття сценічного одягу;
5.4. Конкурс на кращі бібліотеки для надання їм фінансової підтримки на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних технічних засобів:
- визначається положенням (із зазначенням умов, порядку, термінів проведення тощо) Додаток 8.
- до участі у конкурсі допускаються бібліотечні установи, що знаходяться у підпорядкуванні структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад області.
     Основні критерії положення для конкурсного відбору переможців серед бібліотек:
·     співфінансування з місцевого (районного) бюджету для бібліотечних установ;
·     стан наявної матеріально-технічної бази та опалення;
·     участь у мистецьких заходах;
·     проведення інтерактивних заходів;
·     чисельність відвідувачів  бібліотечного закладу за останній рік;
·     співпраця та комунікація з народним домом, школою, церквою, громадськими організаціями;
·     залучення коштів, у тому числі позабюджетних;
·     мотиваційний лист керівника бібліотечної установи щодо діяльності закладу;
·     очікуваний результат від застосування отриманого технічного обладнання;
·     історії участі у програмах МТД, інших програм.
5.5. Конкурс на створення нових, сучасних музейних проектів серед державних, комунальних, громадських музеїв для надання їм фінансової підтримки:
- визначається положенням Додаток 9.
Основні критерії положення для конкурсного відбору переможців серед музейних закладів:
· співфінансування програми з місцевих бюджетів;
· стан наявної матеріальної бази;
· чисельність відвідувачів музею за два останні роки;
· кількість проведених екскурсій та мистецьких заходів;
· мотиваційний лист керівника музею щодо діяльності закладу;
· очікуваний результат від застосування отриманого технічного обладнання та ресурсу для створення нових експозицій та тематичних виставок;
· актуальність проекту;
· соціальність проекту;
· кількість відвідувачів у музеї у попередньому році;
· презентація запропонованих проектів у районах області.
· співпраця музею із навчальними закладами (чисельність учнів та наявність програми «Музей - школа»).
5.6. Конкурс на кращі музеї в області та забезпечення їх сучасними технічними засобами :
- визначається положенням Додаток 10.
Основні критерії положення для конкурсного відбору переможців серед музейних закладів:
· співфінансування програми з місцевих бюджетів;
· стан наявної матеріальної бази;
· чисельність відвідувачів музею за два останні роки;
· кількість проведених екскурсій та мистецьких заходів;
· мотиваційний лист керівника музею щодо діяльності закладу;
· очікуваний результат від застосування отриманого технічного обладнання та ресурсу для створення нових експозицій та тематичних виставок;
· співпраця музею із навчальними закладами (чисельність учнів та наявність програми «Музей - школа»).
5.7 Конкурс на кращі мистецькі школи області для надання їм фінансової підтримки на придбання музичних інструментів:
-                     визначається положенням (із зазначенням умов, порядку, термінів проведення тощо) Додаток 11.
- до участі у конкурсі допускаються мистецькі школи, що знаходяться у підпорядкуванні структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад області.
     Основні критерії положення для конкурсного відбору переможців серед мистецьких шкіл:
·     співфінансування з місцевого (районного) бюджету для мистецьких шкіл;
·     навчання у школах талановитих дітей – переможців обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів;
·     максимальне залучення дітей у навчальному процесі;
·     співпраця та комунікація з бібліотекою, народним домом, церквою, громадськими організаціями, проведення з ними спільних заходів;
·     залучення коштів, у тім числі позабюджетних;
·     виїзди та виступи дитячих колективів, які діють при мистецьких школах за останній рік;
·     історії участі у програмах МТД, інших програм.
5.8. Конкурс на кращі мистецькі школи області для надання їм фінансової підтримки для забезпечення комп’ютерами та іншими сучасними технічними  засобами:
-                     визначається положенням (із зазначенням умов, порядку, термінів проведення тощо) Додаток 12.
- до участі в конкурсі допускаються мистецькі школи, що знаходяться у підпорядкуванні структурних підрозділів з питань культури райдержадміністрацій, сільських, селищних рад та рад об’єднаних територіальних громад області.
5.9. Конкурс оперного співу серед молодих виконавців ім. Василя Сліпака (далі - конкурс):
- визначається положенням Додаток 13.
5.10. Конкурс мистецьких проектів серед громадських організацій Львівщини (далі – конкурс):
- визначається положенням Додаток 14. 
5.11. Конкурс мистецьких проектів серед творчих спілок Львівщини (далі – конкурс):
визначається положенням Додаток 15.
5.12. Конкурс проектів національних товариств Львівщини (далі – конкурс):
- визначається положенням Додаток 16.
Інформація про конкурси (в т. ч. відповідні накази) розміщуватиметься на сайтах обласної державної адміністрації, обласної ради, сторінці департаменту та надсилатиметься районним державним адміністраціям, містам обласного значення, структурним підрозділам з питань культури райдержадміністрацій, міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам, ЗМІ. Анонси про початок конкурсів, інформація про їх учасників та переможців повідомлятиметься на спеціальних прес-конференціях, брифінгах.
Для розгляду матеріалів, конкурсних пропозицій та визначення переможців утворюється конкурсна комісія, персональний склад якої затверджується наказом департаменту з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації після погодження постійною комісією з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради.

6. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених обласним бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України. Обсяг бюджетних фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2017 році – 12 300,0 тис. грн, а саме: розвиток популяризація української мови та культури, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном – 3 110,0 тис. грн; розвиток народних домів – 2 600,0 тис грн, поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних  проектів – 1 200,0 тис. грн, розвиток музеїв – 580,0 тис. грн, розвиток мистецьких шкіл – 1 000,0 тис. грн, підтримка театрів – 700,0 тис. грн, мистецькі ініціативи – 1 220, тис грн, відзначення державних свят, пам’ятних дат, ювілеїв загальнодержавного та регіонального рівня, вшанування особистостей – 1 500,0 тис грн, підтримка видатних творчих особистостей – 390,0 тис грн. Усі закупівлі та послуги, які будуть реалізовуватись в рамках Програми, проводитимуться через систему "ProZorro", відповідно до норм чинного законодавства та інших нормативно-правових актів.
Головним розпорядником коштів виступає департамент з питань культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації.
Перерахування коштів з обласного бюджету здійснюється на підставі заявок головного розпорядника коштів щодо їх потреби, у межах затверджених обсягів видатків на цю мету в обласному  бюджеті, з урахуванням обсягів виконаних робіт, співфінансування з місцевих бюджетів та помісячного розпису.
Складання і подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється в установленому законодавством порядку. Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на головного розпорядника коштів, органи місцевого самоврядування, замовника та виконавця робіт.
У 2018 – 2020 роках обсяги фінансового ресурсу для виконання завдань і заходів Програми буде визначатися під час формування, розгляду та затвердження обласного бюджету на відповідний бюджетний рік.
Щорічно департамент, як головний розпорядник коштів, у термін, не пізніше одного місяця після прийняття сесією обласної ради показників обласного бюджету, подає на погодження постійної комісії Львівської обласної ради з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та ЗМІ пропозиції щодо використання бюджетних коштів  на виконання напрямів згідно з додатком 3 Програми та заходів на їх виконання. Погоджені постійною комісією Львівської обласної ради з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та ЗМІ напрями та заходи на їх виконання затверджують голова Львівської облдержадміністрації та голова Львівської обласної ради.

7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Виконання заходів розвитку та популяризації української мови і культури, історичної свідомості громадян в Україні та за кордоном сприятиме створенню відповідного національно-культурного та мовно-інформаційного простору, популяризації української культури та забезпечить:
·        розвиток української мови, культури, історичної свідомості української нації;
·        підтримку державних, комунальних та громадських установ і організацій, інститутів громадянського суспільства, мистецьких колективів, які сприяють розвитку української культури, мови, історичної свідомості;
·        підтримку якісного україномовного продукту;
підтримку українців за кордоном.
         Виконання заходів підтримки народних домів забезпечить активізацію діяльності народних домів у Львівській області, урізноманітнення культурного дозвілля населення, надасть можливість працівникам галузі культури розширити спектр надання послуг у закладах культури. Це сприятиме:
·          поліпшенню якості, доступності і асортименту надання послуг з культурного обслуговування населення, враховуючи особливості розселення і регіональну специфіку проживання людей у сільських населених пунктах;
·          активізації гастрольних поїздок аматорських колективів по народних домах зі своїм творчим потенціалом;
·          покращенню матеріально-технічної бази закладів культури;
·          продовженню підтримки аматорських колективів у пошиттю (оновленню) їх сценічного одягу;
·          підвищення професійного рівня працівників народних домів з метою покращення надання культурних послуг для населення.
Виконання заходів поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів області дасть змогу підвищити роль публічних бібліотек Львівщини  як центрів доступу до інформації, важливих осередків життя громади, де кожен громадянин може реалізовувати свої громадянські права і свободи, задовольняти свої освітні, культурні, економічні та гуманітарні інтереси.
         Поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів забезпечить:
·        продовження процесу оновлення бібліотечних фондів обласних бібліотек, частково - централізованих бібліотечних систем області,  і в першу чергу, сільських бібліотек-філій; надходження до їх фондів вітчизняних видань актуальної тематики, які забезпечать задоволення інформаційних потреб сільських мешканців;
·        забезпечення бібліотек періодичними виданнями; 
·        сприяння поповненню фондів бібліотек української діаспори за кордоном україномовною видавничою продукцією;
·        сприяння комп’ютеризації бібліотек області, особливо у сільській місцевості;
·        підтримка проведення інтерактивних заходів.
Виконання заходів розвитку музеїв забезпечить сучасний розвиток музейної галузі області та  сприятиме:
·        популяризації історико-культурної спадщини, яка збережена у музеях;
·        підтримці проведення культурно-мистецьких заходів у музеях;
·        забезпеченню створення нових, цікавих музейних проектів для різних категорій населення;
·        покращенню матеріально-технічної бази музейних закладів;
·        створенню сприятливих умов для збільшення кількості відвідувачів у музеях.
Виконання заходів підтримки мистецьких шкіл забезпечить покращення умов для розвитку і підтримки обдарованих дітей, які навчаються у початкових мистецьких навчальних закладах області та створить промоцію мистецькій школі, як сучасному затребуваному закладу для виховання та самореалізації дітей та сприятиме:
·        забезпеченню придбання для музичних відділів найбільш затребуваних музичних інструментів,
·        забезпеченню придбання для художніх відділів якісних комплектів для навчання (мольберти, фарби, пензлі, полотна, інші засоби та матеріали) та інтерактивних дошок;
·        забезпеченню модернізації роботи мистецьких шкіл шляхом придбання комп’ютерів та їх технічних засобів;
·        придбанню для якісного навчального процесу нотної та спеціалізованої музичної літератури.
Виконання заходів з підтримки театрів дає можливість для :
·          створення нових театральних постановок;
·          покращення матеріально-технічної бази театру;
·          придбання глядацьких крісел для Національного академічного українського драматичного театру ім.М.Заньковецької.
Виконання заходів підтримки мистецьких ініціатив дозволить реалізувати цікаві актуальні мистецькі проектів:
·                             громадських організацій Львівщини;
·                             творчих спілок Львівщини;
·                             національних товариств Львівщини;
·                             ініціатив установ, організацій, закладів культури Львівщини.
Виконання заходів з відзначення державних свят, памʼятних дат, ювілеїв загальнодержавного та регіонального рівня, вшанування особистостей забезпечить  реалізацію культурно-мистецьких проектів, відзначення в області на належному професійному та мистецькому рівні ювілейних та пам’ятних дат.
Виконання заходів  підтримки видатних творчих особистостей створить можливість для  відзначення діячів культури області у різних напрямах культури та мистецтва. А саме :
·          вручення Обласної премії у галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури;
·          вручення Обласної літературної премії ім. Мандрик-Куйбіди.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Розробником Програми є департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.
Організація та виконання Програми покладається на департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, структурні підрозділи з питань культури райдержадміністрацій і виконкомів міст обласного значення, ради об’єднаних територіальних громад, народні доми області, бібліотеки, музеї, мистецькі школи, театри, Львівський обласний центр народної творчості і культурно освітньої роботи.
До реалізації заходів Програми можуть залучатися державні, комунальні і громадські установи та організації, інститути громадянського суспільства, мистецькі колективи та виконавці.
Отримувачами бюджетних коштів для реалізації заходів програми виступають Департамент, структурні підрозділи з питань культури райдержадміністрацій та міст обласного значення, ради об’єднаних територіальних громад, заклади та установи культури, громадські організації та інші суб’єкти підприємницької діяльності в галузі культури.
Внутрішній фінансовий контроль за цільовим використанням бюджетних коштів здійснює відділ програм, заходів та фінансово-планової роботи департаменту та одержувачі бюджетних коштів.
Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію з питань культури, історико-культурної спадщини, туризму, духовного відродження та засобів масової інформації Львівської обласної ради.Директор департаменту з питань
культури, національностей та
релігій облдержадміністрації                                 Христина БЕРЕГОВСЬКА


Додаток 1
до Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки
ПАСПОРТ
Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки

1. Ініціатор розроблення Програми – департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
2. Дата, номер і назва документа про затвердження Програми 
_________________________________________________________________.
3. Розробник Програми – департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
4. Співрозробники Програми – немає.
5. Відповідальні виконавці Програми – департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації.
6. Учасники Програми – державні, комунальні та громадські установи й організації, інститути громадянського суспільства, мистецькі колективи, окремі виконавці, митці.
7. Термін реалізації Програми  – 2017 – 2020 роки.
8. Загальний орієнтований обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми: у 2017 році 12 300,0 тис. грн, у 2018 – 2020 роках визначається щорічно при затвердженні обласного бюджету.Директор департаменту з питань
культури, національностей
та релігій облдержадміністрації                                      Христина БЕРЕГОВСЬКА
                     

                                             Додаток 2
до Комплексної програми розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки

Ресурсне забезпечення обласної (бюджетної) цільової програми*

Комплексної програма розвитку культури Львівщини на 2017 – 2020 роки

тис. грн
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік
Усього витрат на виконання Програми
Усього,

12 300
У межах бюджетних призначень
У межах бюджетних призначень
У межах бюджетних призначень


у тому числі

обласний бюджет

12 300 

У межах бюджетних призначень
У межах бюджетних призначень
У межах бюджетних призначень


районні, міські  (міст обласного підпорядкування)  бюджети**

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**

кошти небюджетних джерел**


Директор департаменту з питань
культури, національностей
та релігій облдержадміністрації                                                                                                               Христина БЕРЕГОВСЬКА1.3. Поповнення бібліотечних фондів та бібліотечних проектів
1.3.1

Завдання 1

Забезпечення обласних бібліотек та ЦБС необхідними періодичними виданнями та сучасною книжковою продукцією
Захід 1
  Поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями  сучасною книжковою продукцією
затрат
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, Львівська обласна бібліотека для юнацтва, Львівська обласна бібліотека для дітей
Обласний бюджет
100,0


        
Забезпечення обласних бібліотек та ЦБС періодичними виданнями та сучасною книжковою продукцією, що оперативно задовольнить  потребу читачів у актуальній інформації 
обсяг видатків на поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями
Продукту
кількість передплачених видань, 415 од.
в тому числі
газет, 96 од
журналів, 319 од.
Ефективності
середня вартість передплати одного видання на рік
Якості
динаміка поповнення бібліотечних фондів періодичними виданнями порівняно з минулим роком,  10 %


Захід 2
  Поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією вітчизняного та зарубіжного видання


затрат
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека, Львівська обласна бібліотека для юнацтва, Львівська обласна бібліотека для дітей

Обласний бюджет
485,0


Оновлення бібліотечних фондів  бібліотек забезпечить задоволення духовних, інформаційних та освітніх потреб населення області.
Придбання  електронних видань для бібліотек  дасть змогу  збільшити кількість відвідувань бібліотек
обсяг видатків на поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією
Продукту
кількість придбаних примірників книжок, 6 600 прим. (2070 назв од.)
Ефективності
середня вартість одного примірника
якості
динаміка поповнення бібліотечних фондів книжковою продукцією порівняно з минулим роком, 10 %
1.3.2
Завдання 2

 Забезпечення поповнення бібліотек української діаспори за кордоном україномовною видавничою продукцією

Захід 1
Поповнення бібліотечних фондів бібліотек української діаспори за кордоном україномовною видавничою продукцією
Затрат
Львівська обласна універсальна наукова бібліотека
Обласний бюджет
15,0.

Забезпечення бібліотек української діаспори за кордоном україномовною видавничою продукцією, що сприятиме посиленню інтересу українського загалу в конкретних країнах до новітньої української літератури,  більшій поінформованості про суспільно-культурну ситуацію в Україні
обсяг видатків на поповнення бібліотечних фондів бібліотек української діаспори за кордоном книжковою продукцією
Продукту
кількість придбаних примірників книжок, 27 назв, 115 примірників

Ефективності
середня вартість одного примірник
Якості
динаміка поповнення бібліотечних фондів бібліотек української діаспори за кордоном книжковою продукцією порівняно з минулим роком,  8%


.
1.3.3
Завдання 3

  Покращення комп’ютеризації бібліотек області

Захід 1
Проведення конкурсу на кращі бібліотеки області для надання фінансової підтримки на придбання комп’ютерного обладнання, сучасних технічних засобів
Затрат
Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації, структурні підрозділи з питань культури РДА і МВК, ЦБС області, ОТГ
Обласний бюджет
500,0


.

Забезпечення бібліотек комп’ютерами і/чи іншими технічними засобами для покращення обслуговування відвідувачів, можливості надання додаткових послуг, урізноманітнення проведення заходів
обсяг видатків на придбання комп’ютера і/чи іншого технічного засобу

Продукту
кількість придбаних одиниць техніки, не менше 5

Ефективності
середня вартість однієї одиниці техніки

Якості
збільшення кількості відвідувачів бібліотек,
збільшення кількості інтерактивних заходів, 50%.
1.3.4
Завдання 4
Захід 1
  Проведення інтерактивних заходів, навчання, тренінги


Затрат
Департамент з питань культури, національностей та релігій облдержадміністрації
Обласний бюджет
100,0

Активізація діяльності публічних бібліотек у Львівській області, урізноманітнення культурного дозвілля населення, розширення спектру надання послуг у закладах культури, поліпшення якості, доступності і асортименту надання послуг з культурного обслуговування населення, запровадження нових форм діяльності публічних бібліотек.

оргвитрати, призи переможцям, придбання інтерактивної програми-гри «Мандрівка Львівщиною», екскурсійне обслуговування,  100,0 тис. грн

Продукту
Кількість проведених заходів,  20 од.
Ефективності
середня вартість витрат на один захід, 5,0 тис. грн..
Якості
збільшення кількості відвідувачів бібліотек,
збільшення кількості інтерактивних заходів, промоція читання, 50 %
.

Усього
1 200,0

Директор департаменту з питань
культури, національностей
та релігій облдержадміністрації                                                                                                         Христина БЕРЕГОВСЬКАНемає коментарів:

Дописати коментар